Sự kiện
HƯỞNG ỨNG NGÀY VỆ SINH TAY TOÀN CẦU 05/5/2023

Ngày đăng: 05/05/2023

Mục đích của chiến dịch toàn cầu này nhằm kêu gọi các cơ sở y tế tham gia hưởng ứng chiến dịch, nhân viên y tế tăng cường thực hiện vệ sinh tay trong chăm sóc người bệnh, hỗ trợ phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện, nâng cao nhận thức về vai trò của việc vệ sinh tay.

Xem thêm...