Thẩm mỹ vòng 1 như ý - Bệnh viện thẩm mỹ MEDIKA

Thẩm mỹ vòng 1

Nâng ngực túi Mentor Memorygel Xtra
Nâng ngực túi Mentor Memorygel Xtra

Xem thêm

139.900.000đ

211 khách hàng đã thực hiện dịch vụ

Nâng ngực Mentor nhám tròn
Nâng ngực Mentor nhám tròn

Xem thêm

94.900.000đ

258 khách hàng đã thực hiện dịch vụ

Nâng ngực Mentor trơn tròn
Nâng ngực Mentor trơn tròn

Xem thêm

104.900.000đ

224 khách hàng đã thực hiện dịch vụ

Nâng ngực túi Mentor nhám giọt nước
Nâng ngực túi Mentor nhám giọt nước

Xem thêm

129.900.000đ

213 khách hàng đã thực hiện dịch vụ

Nâng ngực công nghệ Plasma
Nâng ngực công nghệ Plasma

Xem thêm

114.900.000đ

211 khách hàng đã thực hiện dịch vụ

Nâng ngực túi Nano Chip Perfect
Nâng ngực túi Nano Chip Perfect

Xem thêm

119.900.000đ

250 khách hàng đã thực hiện dịch vụ

Nâng ngực túi Nano Chip
Nâng ngực túi Nano Chip

Xem thêm

104.900.000đ

251 khách hàng đã thực hiện dịch vụ

Nâng ngực túi Nano
Nâng ngực túi Nano

Xem thêm

91.900.000đ

198 khách hàng đã thực hiện dịch vụ