Quá trình nâng vòng một bằng đường nếp dạ vú

Các bước nâng vòng một đường nếp da vú tại MEDIKA

✔ Vẽ tạo hình

✔ Cắt một đường nhỏ sát theo nếp dạ vú

✔ Sát khuẩn

✔ Mở túi vòng một vô trùng

✔ Đưa túi vòng một vào bên trong khoang vòng một

✔ Kết thúc quá trình

✔ Mặc áo định hình vòng một