Quá trình nâng vòng một bằng đường nếp dạ vú

Quá trình nâng vòng một bằng đường nếp dạ vú

Các bước nâng vòng một đường nếp da vú tại MEDIKA

✔ Vẽ tạo hình

✔ Cắt một đường nhỏ sát theo nếp dạ vú

✔ Sát khuẩn

✔ Mở túi vòng một vô trùng

✔ Đưa túi vòng một vào bên trong khoang vòng một

✔ Kết thúc quá trình

✔ Mặc áo định hình vòng một