Giới thiệu túi nâng vòng một MENTOR được sử dụng tại MEDIKA

Giới thiệu túi nâng vòng một MENTOR được sử dụng tại MEDIKA

Bệnh viện thẩm mỹ MEDIKA luôn sử dụng túi vòng một từ các nhãn hiệu hàng đầu trên thế giới để đảm bảo độ an toàn cho từng khách hàng.