Bảng giá nâng vòng 3

Bảng giá nâng vòng 3 cập nhật mới tại MEDIKA được cân đối hợp lý giúp tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận với công nghệ thẩm mỹ tiên tiến trên thế giới ngay tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ MEDIKA với mức giá hợp lý.

BẢNG GIÁ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-07-2022 VÀ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỰC TẾ LÂM SÀNG

STT DỊCH VỤ GIÁ TIỀN (VND)
1 Nâng vòng 3 85.000.000
2 Lấy túi vòng 3 cũ / Sửa vòng 3 hỏng - không thay túi 60.000.000
3 Lấy túi vòng 3 cũ / Sửa vòng 3 hỏng - thay túi mới 110.000.000
4 Lấy silicon vùng vòng 3 80.000.000