Khách hàng Ngọc Bùi trước và sau nâng ngực nội soi

Khách hàng Ngọc Bùi trước nâng ngực nội soi

Khách hàng Ngọc Bùi trước nâng ngực nội soi tại bệnh viện thẩm mỹ MEDIKA

Khách hàng Ngọc Bùi sau nâng ngực nội soi

Khách hàng Ngọc Bùi sau nâng ngực nội soi tại bệnh viện thẩm mỹ MEDIKA