Khách hàng Trung Nguyên trước và sau nâng mũi
Khách hàng Trung Nguyên trước và sau nâng mũi Trước phẫu thuật
Khách hàng Hằng trước và sau nâng ngực nội soi
Khách hàng Hằng trước và sau nâng ngực nội soi Trước phẫu thuật
Khách hàng Mai Trâm trước và sau phẫu thuật
Khách hàng Mai Trâm trước và sau phẫu thuật Trước phẫu thuật
Khách hàng Tô Tuyết trước và sau nâng ngực
Khách hàng Tô Tuyết trước và sau nâng ngực Trước phẫu thuật
Khách hàng Tiên Tiên trước và sau nâng mũi
Khách hàng Tiên Tiên trước và sau nâng mũi Trước phẫu thuật
Khách hàng Triệu Thảo trước và sau nâng ngực
Khách hàng Triệu Thảo trước và sau nâng ngực Trước phẫu thuật
Khách hàng Ngọc Bùi trước và sau nâng ngực nội soi
Khách hàng Ngọc Bùi trước và sau nâng ngực nội soi Trước phẫu thuật
Khách hàng Trâm Anh trước và sau nâng mũi
Khách hàng Trâm Anh trước và sau nâng mũi Trước phẫu thuật
Khách hàng Thanh Hằng trước và sau nâng ngực tạo khe
Khách hàng Thanh Hằng trước và sau nâng ngực tạo khe Trước phẫu thuật
Khách hàng Thúy Kiều trước và sau nâng mũi
Khách hàng Thúy Kiều trước và sau nâng mũi Trước phẫu thuật
Khách hàng Thu Trang trước và sau nâng mũi
Khách hàng Thu Trang trước và sau nâng mũi Trước phẫu thuật
Khách hàng Thanh Thảo trước và sau khi nâng ngực
Khách hàng Thanh Thảo trước và sau khi nâng ngực Trước phẫu thuật